บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดงาน ‘CAT Drive-in Cinema’ โรงภาพยนตร์ ‘ไดร์ฟ-อิน’ ระบบดิจิทัลครั้งแรกในไทย สร้างประสบการณ์ใหม่สําหรับการชมภาพยนตร์กลางแจ้งภายในรถส่วนตัวที่มีระบบภาพมาตรฐานเดียวกับในโรงภาพยนตร์ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมภาพยนตร์กลางแจ้งภายในรถส่วนตัวที่มีระบบภาพมาตรฐานเดียวกับในโรงภาพยนตร์ โดยมี นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT และ คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และผู้บริหารจากองค์กร / บริษัทผู้สนับสนุนฯ เข้าร่วมงาน ณ