เงื่อนไข CAT Privilege ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการ C internet และ my ซึ่งไม่รวมลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Point คำนวณจากการชำระค่าบริการทุก 25 บาทจะเท่ากับ 1 Point โดยจะคำนวณจากการชำระค่าสินค้าและบริการดังนี้ ลูกค้า C internet และ my postpaid ได้รับ Point เมื่อชำระยอดค่าบริการเต็มจำนวน ตามกำหนดภายใน 3 วันทำการ ลูกค้า my prepaid ได้รับ Point จากยอดค่าใช้บริการในแต่ละเดือน โดยจะได้รับ Point ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป Point มีอายุ 2 ปี โดยจะหมดอายุพร้อมกัน วันที่ 31 ธ.ค.2565

วันที่ 7 มกราคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี​อี​เอส)​ เป็นประธานในการเปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการเอ็นที, น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ, นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ และ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและโฆษก นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้แคท และทีโอที ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ