เงื่อนไข
 • ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์  C internet  อัปสปีดให้เอง  ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63
 • สำหรับผู้ใช้ ADSL/VDSL จะอัปสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
 • สำหรับผู้ใช้ Fiber ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง 100 Mbps จะอัปสปีดให้เป็น 100 Mbps
 • รับสิทธิ์ใช้งาน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยัน

 • * สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งาน ภายใน 31 มี.ค. 63 เท่านั้น
  ** เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น
  *** 1 เลขบัตรประชาชน ได้รับ 1 สิทธิ์
  **** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
CAT TELECOM
99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok
cat1322@cattelecom.com
24 X 7 Online Support
TOP